Byggjenytt i Stord i mars

Dette kommunale nybygget på Bandadalsplassen , kom økonomisk i mål med «overskot» på over 2 millionar kroner, som skal brukast til nedbetaling av gjeld. (Foto: Steinar Hystad)

Før me gjekk inn i påskehelga, vart det på kontoret til regulering, byggesak og oppmåling  (RBO) i Stord Rådhus, gjeve grønt lys for tilbygg til einebustad i Lønningsåsen. Det var sak nummer 119 til behandling på delegasjonsfullmakt, så langt i år.  Av andre søknader med ja-svar, den månaden var:

– Mellombels bruksløyve for malarhall for strukturdeler, Eldøyane
– Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå mellombels kontor og overnattingsrigg. Tømmervik
– Ferdigattest, ny terrasse i Myraskogen
– Ferdigattest, nybygg garasje Hornelandsvågen
– Ferdigattest, VA-anlegg Ådlandsvegen
– Løyve, tiltak eitt trinn, uteservering Sagvågsbrekko
– Ferdigattest, nybygg einebustad Holevegen
– Dispensasjon, nybygg driftsbyggning, Litlabøvegen
– Dispensasjon nybygg drivhus. Rommetveitvegen
– Endringsløyve. Brakkeriggar Kjøtteinsvegen