Leidning ville opp frå botnen

Sjeldan kost med sperreband i gjestehamna i Leirvik. (Foto: Steinar Hystad)

Kvifor er det strekt sperreband mellom to av bryggene i  gjestehamna inst i Evjo? Spørsmålet var naturleg å stilla til hamneinspektøren, etter det uvanlege synet tysdag.

– Ein større plastleidning som har jobben med å føra by-sentralt  overvatn ut på djupna, flotna brått opp i vassloket i påsken og av den grunna måtte deler av gjestehamna sperrast av.  Truleg  har det vore slitasje/svikt i armeringa i lodda som held leidningen på botnen. Den kommunale VA-seksjonen har saka vidare, opplyser  Frode Tverborgvik.