OBS! Stareflokk over vegen…

Stareflokken kryssa fylkesvegen… (Foto: Steinar Hystad)

Ja, så har me fått oppleva det også: – Å måtta bremsa godt ned for å sleppa ein store  flokk stare over fylkesvegen.  Fuglane med glinsande fjørdrakt hadde slått seg ned på ein slåtteteig nær veg,  og fann det brått for godt å søkja opp eit nytt matfat. Det er nett som ei «sky» i rørsle når så mange fuglar lettar samstundes.

Elles kan det vera verd å merka seg at starane er mellom  dei første trekkfuglane som kjem  nordover – det skjer i løpet av mars, og slik sett følgjer dei også i år ruteplanen.