Ja til fugleavvisande tiltak

Lufthamna på Stord. (Foto: Jørgen Myklebust, Stord Lufthavn)

Miljødirektoratet har gjeve  løyve til ulike fugleavvisande tiltak og felling for å unngå viltkonfliktar ved Sunnhordland lufthamn i Sørstokken på Stord. Løyvet for perioden 2024-2026 er tildelt som ei vidareføring av likande tildelt i 2022.  Lufthamna har dermed høve til å gjennomføra skadeførebyggjande tiltak av når dette er heilt nødvendig for å  unngå farlege situasjonar mellom  fly, fugl og hjort.

– Felling skal berre gå frå seg når alt anna er prøvd ut og berre i akutte situasjonar, heiter det i  skrivet frå direktoratet.