Påsken i Stord kyrkjene

(Foto: Steinar Hystad)

STORD KYRKJE:
Søndag 24. mars kl 11.00: 
Gudsteneste med dåp. Prest Runar Larsen, organist Noah Wibe. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp – Fasteaksjonen. Kyrkjekaffi.

Fredag 29. mars kl 11.00: Langfredagsgudsteneste. Prestane Jørgen Knudsen og Fridleif Lydersen, Organist Bjarte Aadland.

Søndag 31. mars kl 11.00: Påskedagsgudsteneste med dåp. Prest Jørgen Knudsen, organist Noah Wibe, Takkoffer til Misjonsprosjektet.

HUGLO BEDEHUSKAPELL:
Torsdag 28. mars kl 11.00:
 Skjærtorsdagsgudsteneste med dåp og nattverd. Prest Fridleif Lydersen, organist Bjarte Aadland. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp – Fasteaksjonen.

NYSÆTER KYRKJE:
Søndag 24. mars kl 11.00: 
Gudsteneste med dåp. Prest Fridleif Lydersen. Organist Jostein Molde, Takkoffer til Kirkens Nødhjelp – Fasteaksjonen. Kyrkjekaffi.

Torsdag 28. mars kl 19.00: Skjærtorsdagsgudsteneste. Prestane Runar Larsen og Fridleif Lydersen. Organist Bjarte Aadland. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

Søndag 31. mars kl 11.00: Påskedagsgudsteneste med dåp og nattverd. Prest Fridleif Lydersen. Organist Bjarte Aadland, Kyrkjekaffi. Takkoffer til Misjonsprosjektet.