Ja, me trivest best i opnare landskap

Er blitt mykje luftigare langs gang- og sykkelvegen gjennom Lønningsdalen. (Foto: Steinar Hystad)

La ein spaserturen om Lønning og følgde gamle «Gruevegen» gjennom Lønningsdalen, kunne ein stundevis føla at  vekststerke hatlegreiner  ville har tak i deg. Trea tok meir og meir plass – fram til mannskap med hogstreiskap og kraftig kvern kom på besøk og tok ei grundig rydding langs vegen. No er det  blitt ope landskap, og det trivest me best i.  Så ei stor takk for velgjort til det utøvande mannskapet.