Har du merka deg kortare veg til Bergen?

No er det 56 km til Bergen, før var det 60 km. (Foto: Steinar Hystad)

Ei trøyst i samferdslebiletet som framstod  etter melding om at Regjeringa kjem til å utsetja  realisering av Hordfast til neste  nasjonal transportplan, er at DET ALT ER BLITT KORTARE VEG til Bergen. Dette gjeld for dei som køyrer buss eller privatbil, eller trailer eller syklar E39.

Beviset er skrive svart på gult på skiltet like før Nordre Tveita, som informerer om kor langt det er til Bergen, Sandvikvåg og Jektavik.

Hjå Vegvesenet får Stordront  stadfest at det fram til ganske nyleg stod at det var 60 kilometer  til Bergen – no står det 56 kilometer.

Det er sjølvsagt  omlegginga av europavegen frå Os til Lagunen, som har gjort turen 4 kilometer kortare. Og med fartsgrense på 100 km i dei lange tunnelane er reisetida korta ekstra god ned.