Ny velkomsthelsing til «austre bydel»

Nye skilt helsar velkomen på Huglaneset. (Foto: Steinar Hystad)

Fram til denne vinteren  har eit tradisjonelt  gult skilt varsla ilandføring av straumførande kabel på neset ved innseglinga til Nordhuglo. Øya  blir også omtalt som «austre bydel», sidan kommunestyret valte å kalla heile kommunen vår for Byen Stord.  Den som kjem me eigen båt til Huglo no blir møtt av raudkanta moderne varselskilt som fortel at  det ligg høgspentkablar i sjøen –  som set forbod mot ankring i  området. 

Til soga kan me leggja til  at det ytst på moloen i innseglinga til kai og bunkersanlegg  står skilt som varslar 5 knop som høgste lovlege hamnefart