Nydeleg song i Kulturhusparken

Song av hjartans lyst… (Foto: Steinar Hystad)

Publikum på veg inn til teaterframsyning i Kulturhuset («Et glass til») måndag kveld, fekk ein sprudlande vårkonsert med på kjøpet.  Høg mot toppen i eit av dei førebels bladlause lauvtrea i parken framfor  den kommunale storstova, sat ei einsleg svart-trast og song av hjartans lyst.

Så vakkert at folket måtte kikka litt ekstra opp i høgda – og takka for at det også byrjar laga seg med meir melodiøse vårteikn.