Rabarbraen på veg opp

Rabarbraen har alt knuppa seg. (Foto: Steinar Hystad)

Vermessig var vekestarten måndag aldeles eventyrleg, med flat sjø og sol frå nesten skyfri  himmelkvelv og temperatur såpass i pluss at me fekk sjå nye konkrete vårteikn.  Siktar her  til den trauste og trufaste rabarbrarota som ser ut til å vera ferdig med endå ei vinterkvild.  I løpet av siste dagane har nye skot, «knuppa» seg, og sendt tankane  mot den gong det var ok å ta seg ein fersk rabarbrastilk og dyppa veksten i ein pose sukker og retteleg nyta første frukta… (eller snakkar me om grønsak)