(Tenkt) samtale ved Vikastemmo

(Foto: Steinar Hystad)

– Ja, du e ute å ser itte litt å eta, du og?
– Ja, da òg…
– Da òg? Ka kan vara viktigare enn mat, liksom?
– Når du spøre so direkte, så må eg vel svara, då?
– Ja, no e eg jammen spent, allså…
– Da går mot vår, vett du, og  lyse dag!
– Sant da!
– Å då e da godt å ha ein hjertevenn!
– Sant da òg.
– Og sant å sei så har eg sitt litt ekstra din vei…
– Å sant å sei så har eg sitt møkje din vei – så då så.
– Jøssis, me kan vel snakkast litt seinare òg, kansje?
– Heilt sikkert, heilt sikkert…