Gladmelding frå Stord Friidrett

Stord friidrett opnar for gratis deltaking for born og unge på alle arrangement i deira regi (Illustrasjonsfoto: Google Maps)

Utsending frå Stord Friidrett fekk taletid i møtet til Utval for oppvekst og kultur tidlegre i veka, og i referatet  står å lesa:

Leiar i Stord friidrett, Runar Øvrebø, orienterte utvalet om at friidretten opnar for gratis deltaking for born og unge på alle deira arrangement, Det vert også jobba opp mot skulane og innbyggarane ellers for å skapa meir deltaking, trening, mosjon og folkehelse.