Slik kunne det vore ved Frugardsbrua

Trapp i blått – i Puerto Rico. (Foto: Steinar Hystad)

Brua over utløpet av Frugardsbrua er i utgangspunktet ein del av løysing for gang- og sykkelevege på sjøsida av Frugardsbrua.

Det vart i si tida laga både teikningar og skaffa midlar til heile prosjektet, men førebels er det  berre brua som er på plass. Bak ei slik løysing for trygg ferdsle for gåande/syklande, ligg det faktum at fortauet over  Frugardsbrua er for smalt i høve til krav for moderne vegar.

Døme på at det hadde vore fullt mogleg å gjennomføra heil ideen, er å sjå og bruka på den populære  feriestaden Puerto Rico   på Gran Canaria. Der har dei trapp op og hengande fortau langs en godt trafikkert veg. Sik kunne me fått det i inste delen av Borggata.

Hengande fortau på sjøsida ved hamna i Puerto Rico – slik det også var tenkt langs Frugardsbrua. (Foto: Steinar Hystad)