Kjem nytt om litt

Nytt skur er ventande. (Foto: Steinar Hystad)

Snø og glatt underlag var grunnen til at eit større køyrety kom i sig under oppbremsing og enda i myra ved busstoppet ved Skotet på E39 (nord for Engevik). Særs blaut myr gjorde at  køyretyet sleit for å koma seg på veg att, og det skal vera  i samband med denne operasjonen at venteskuret fekk seg eit solid treff.  Skaden er meldt til rette vegstyresmakt og nytt skur er ventande om litt, får Stordront.no  opplyst.