Speglande tremink…

Minken både på og under dekk… (Foto: Steinar Hystad)

Med rimeleg god fantasi og likeså mykje  godvilje,  er det lett «å sjå» at det står ein tremink og speglar seg i Ådlandsvatnet på denne flytande  rota.

Om ikkje is og straumande smeltevatn har flytta installasjonen, kan  trekunsten takast i nærare augesyn  strandsona på strekket frå Stuvikjo  mot Grønavikjo.