Bør snarast skiftast

Heilt nedbrote lyspunkt i Borggata søndag morgon. (Foto: tipsar)

Sidan julehelga har ein av dei flotte  lyspålane i Borggata sått på skeiva med knus armatur i toppen. Søndag morgon var pålen endå meir  nedbroten – truleg etter nytt besøk av sterke krefter.  Skal  lyspunktet få stå i fred og ro og gjera jobben på ein stålande måte, er det nok best at lyset kjem i rett posisjon snarast.