Skjemmande langs  hamnepromenaden

Når snøen forsvann, kom alt for mange slike klattar fram langs hamnepromenaden i Leirvik. (Foto: Steinar Hystad)

«Vis hensyn – bruk hundeposen» står det på oppslag  langs indre del av hamnepromenaden, likevel dukka  8-10 skitslepp frå firfota vener fram då snøen forsvann tidlegare i veka. Kladonsane  ligg særs strategisk til for nedtrakk, med tilhøyrande transport av hundebommelom heim til dørmatta eller teppet i gangen.  Ei utidig avslutting  av ein elles triveleg og populær tur – langs kaifronten ut til Stordøra.  Oppropet om å «Ta det med» byrjar bli nokre år – men er framleis høgst aktuelt. Takk.