Byggjenytt desember – januar

Pågåande byggjeaktivitet nord i Bjellandsvegen. (Foto: Steinar Hystad)

Sak 596, var den siste som i 2023 vart behandla og avgjort på delegasjonsfullmakt hjå eining regulering, byggesak og oppmåling (RBO) i Stord kommune.  Per 18. januar vart søknad nr 20 i det nye året avgjort, går det fram av delegasjonslista til  Utval for byutvikling. Her, nokre av søknadene som har fått ja-svar:

– Løyve til tiltak, nybygg einbustad, Kjøtteinsvegen
– Løyve til tiltak, brakkerigg til treningsrom, Meatjønnsvegen
– Løyve til tiltak, ombygging 3. etasje SKL-bygget, Lønningsåsen
– Ferdigattest, riving tilbygg, nytt tilbygg samt skilt, Lyngneset
– Løyve til tiltak, riving og bygging av ny verkstadmodul, Rundehaugen
– Ferdigattest, fylling dokk, Eldøyane
– Løyve igangsetting, gangveg i nordaust og trafobygg, Vikastemmo
– Løyve til tiltak, einebustad,  Vikanesvegen
– Ferdigattest, ny sandleikeplass, Tysemarkjo
– Ferdigattest, tilbygg og påbygg einebustad, Skotabergvegen