Kunne godt vore eit postkort!

Tunet på Høyland i nysnø. (Foto: Steinar Hystad)

Som formidla her på nettstaden for litt sidan, var det i  eldre tider vanleg å laga private postkort av familiære samlingar og ultralokale hendingar. «Dåtidas  facebook» som me skreiv i tittelen.  Motiv for å gjera det på same kommunikasjonsmåten i dag, er det plenti  nok av rundt oss for tida.  Urørt nysnø  pyntar godt opp, og såleis kunne det lett blitt eit postkort av synet som møtte turgåar over Høyland tysdag.