Den «krasafarne» kaien taksert

Lite å reparera –  beste løysing er å riva og byggja ny kai, meiner takstmannen. (Foto: Steinar Hystad)

Fleirtalskoalisjonen i kommunestyret (18 mot 17 røyster) vedtok i samband med budsjettet at kaien bør seljast  under føresetnad av at det  vert høve til ålmen bruk.  Kaien har vore stengt for biltrafikk siste året, grunna den dårlege tilstanden.

Nyaste nytt om om kaien er at Langli Takst AS har vore på synfaring saman med hamnestellet og har i ettertid levert rapport med konklusjon om at marknadsverdien er kroner 600 000, bygt på følgjande kriteriar:.

«Utgangspunktet for vurderingen av markedsverdien er eiendommen slik den fremstår på befaringstidspunktet og til hvilket formål den er regulert til. Det er også hensyntatt beliggenhet og fremtidige muligheter for utnytting, samt hvilke interessenter som kan være villige til å kjøpe eiendommen og hvordan disse kan bedømme attraktivitet, beliggenhet, markedspotensiale m.m. i forhold til hvilken anvendelse de kan gjøre av eiendommen.»

Næraste nabo til kaien, Sunnhordland Båthotell AS har ved to høve vendt seg til kommunen med interesse for å overta den 670 rutemeter store eigedomen.