Helg igjen, ja!

Veko e  ‘kje forvel komen i gang, så stonda da te helg igjen. Å endå e da ei veka te føste søndag i advent. Men julafta ska likavell vera heilt i ruta, itte så di seie.  Korsom e’, så føre me her vidare den nye tradisjonen med låning av ordtak og fyndord frå  Ola Høyland si bygdebok anna 1972:

– Da slitest alt so brokt e’.

– Har korkje bitande elde slitande. (om nokon som treng hjelp)

– Prakkareskapen e’ verre enn stakkareskapen.

– Gagn og gaman ska’ gå saman.

– Da e’ fleire so forspøre seg enn so forsnakka’ seg.

Nokre ord som alt for 50 år sidan var på veg ut av stordamålet:

Bisna = sjå med undring og forvitenskap

Brisen = staut og vakker

Bjår = (bjår ikkje) høver ikkje

Brutla = bråka litt

Bræsa = steika, feitt som sprakar