Inspirasjon til eit eventyr?

Det var ein gong to ….. (Foto: Steinar Hystad)

Så mykje ekstra fantasi trengst ikkje for å laga eit sant eventyr om at nissane som bur i denne hagen har ekstra høge grøner huer. Hagen me viser til er kommunal og høyrer til Rehabiliteringssenteret i  Myraskogen. Kva prydplantene heiter er uvisst, men rettvaksne er dei ikkje – og det er akkurat «sikk-sakk-forma» som gjer hagekunsten spennande å sjå på.  Skulle synet gje inspirasjon til ei hyggjeleg soge, er det berre å senda teksten til  tips@stordront.no