På ei grein ved stien

Skjerf og panneband på greina. (Foto tipsar)

Kanskje eigaren har gått seg varm på  turen gjennom Hystadmarkjo og ville sleppa til mier luft  ved å knyta opp skjerfet og letta på pannebandet. Så har plagga falle av i farten – og finnaren har hengt dei fint opp på ei grein like ved  stien.  Der hong dei søndag, heiter det i den illustrerte  melding tilsendt stordront.