Slik vert dei nye utvala

(Ill.foto: Steinar Hystad)

På det nye kommunestyret sitt første møte, torsdag, vart det vald nye representantar i Utval for byutvikling, Utval for oppvekst og kultur og Utval for rehabilitering, helse og omsorg.

Slik vert dei nye utvala:

Utval for byutvikling

Reinert Svanberg, leiar (FrP)
Mari-Ann Tveita (FrP)
Tom Knudsen, nestleiar (H) 
Mai Britt Hellesund (H)
Karl Næs (KrF)
Guro Betten (KrF)
Roger Sagvåg (Ap) 
Tore Hatlevik (Ap)
Asbjørg Hovland Verpelstad (Ap) 
Mohamed Kallel (R)
Tor Olav Blekenberg (Sp)

Utval for oppvekst og kultur

Geir Angeltveit, leiar (V)
Gunnhild Hystad (KrF)
Fredrik Mettälä (FrP)
Marius Sjo (FrP)
Anne Kristin Aaseth, nestleiar (H)
Solveig Hetleflåt (H)
Inger Christin Hystad Barane (Ap)
Per Jan Ingebrigtsen (Ap)
Constanse Leth Iversen (Ap)
Jane Junger (SV),
Per Morten Kannelønning (INP)

Utval for rehabilitering, helse og omsorg

Gunnhild Hauge, leiar (H)     
Christian Andre Balchen (H)
Eva Herskedal Irgens, nestleiar (FrP)
Remi Sjo (FrP)
Ingeborg Hageberg (KrF)
Knut Eide Løkhammer (V)
Ulvar Akselsen (Ap)
Susan Hassan Abdallah (Ap)
Inger Johanne Moe (Ap)
Tore Blokhus (SV) 
Marius Filtvedt Van Gool (INP)