Overvatn – ikkje lekkasje

Overvatn i store mengder rann over  fortauet ved Bandadalsplassen tysdag kveld. (Foto: Steinar Hystad)

Flaumande vatn har me sakta sett på deler av fortauet ved Bandadalsplassen sentralt i  Leirvik by, men tysdag kveld var det  så store mengder  at vaktmannskapet  på den kommunale vatn- og avløpsfronten vart kontakta. Etaten undersøkte, og kom tilbake til stordront.no med melding om at «fenomentet» er kjent. 

– Etter store nedbørmengder, slik det har falle over øya siste dagane, er røyrane som skal føra vatnet til sjøs i minste laget. Deler av overvatnet pressar seg opp i dagen og finn sin eigen veg til havs. Under gangvegen over  Bandadalsplassen er det eit slikt punkt. «Vanleg» leidningsbrot er det ikkje, blir det opplyst.