Om «Statsraaden» si jordomsegling på Maritime Museum

Statsraad Lehmkuhl kom  i vår attende til Bergen etter seglasen jorda rundt. (Foto: gunbjo)

One Ocean Expedition – jordomsegling med Statsraad Lehmkuhl for eit berekraftig hav
Velkomen til Stord Maritime Museum tysdag 17. oktober, når ekspedisjonsleiar for One Ocean Expedition og direktør for

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Haakon Vatle, fortel om planlegging og gjennomføring av den

20 månader lange jordomseglinga. Her vil han og fortelja om kursen vidare for Statsraad Lehmkuhl.