Lurt å leggja inn litt ekstratid

Nett no er det lysregulering på Grov, arbeidet «et» seg etter kvart nordover. (Foto: Steinar Hystad)

Har ein vant seg til å bruka akkurat SÅ mange minutt på turen  mot/frå ferjekaien i Sandvikvåg  eller Jektavik, kan det ei tid framover vera lurt å leggja inn  nokre minutt ekstra i tidsbruk.  På oppdrag frå Vegvesenet er entreprenør  i gang med eit større oppgradering  langs europavegen, med meir autovern og betra vegskuldrer.  På dagtid  blir trafikken lysregulert og det dannar seg snøgt  lange rekkjer med ventande bilar.

Biletet: