Funn av død person i utbrent campingvogn

Lørdag 23.09.23 kl. 0117, ble nødetatene varslet om brann i en campingvogn i Sagvågvegen i Stord kommune.

Campingvognen var overtent ved nødetatenes ankomst. Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen, og den ble meldt slukket ca kl. 0143. Vognen er utbrent.

Like før kl. 0200, ble det gjort funn av en død person inne i brannruinene.

– Politiet arbeider ut i fra flere hypoteser, men det er per nå ikke noe som indikerer at det foreligger en straffbar handling i forbindelse med brannen. Det er etablert vakthold på stedet, og kriminalteknikere er varslet.

Den omkomne er ikke endelig identifisert, men politiet har en klar formening om hvem avdøde er. Det er en mann i 50-årene fra distriktet. Hans nærmeste pårørende er varslet. Kriseteamet i Stord kommune er også varslet, og vil ivareta de pårørende.

Det er besluttet rettsmedisinsk obduksjon, hvor sikker identitet og dødsårsak vil bli klarlagt.

Politiet ønsker tips, eller opplysninger i saken. Disse kan formidles til politiets operasjonssentral på tlf. 02800.

Per nå går ikke politiet ut med mer informasjon enn det som fremkommer av pressemeldingen. Vi er i startfasen av etterforskningen og trenger tid til å skaffe oversikt i saken.