Har skote godt i vèret i år

Mange lange årsskot å sjå i lokale granplantefelt denne hausten. (Foto: Steinar Hystad)

I naturen har det vore skotår  over normalen i 2023.  Du vil sjå der særs godt om turen blir lagt langs eit nyleg tilplanta felt med gran. Årsskot  meteren høgt er ikkje uvanleg å sjå.

– Det er nok i lengste laget om treet skal bli velskapt og pynta fint oppi stova, når  den tid kjem. Men eg kan vera til dels samd i at  årsskota denne sesongen har strekt seg godt. Kombinasjonen varme og væta gir gode vekstvilkår, seier juletreprodusent Olav Høyland til Stordront.no.

PS: Neste år , 2024, byr på 366 dagar – skotår.