Skikkeleg fint ordna til

Så fint rydda og reinska at det er ei frygd. (Foto: Steinar Hystad)

– Ka e da så har sjedd her?

Det var etter runden  i Landås tysdag kveld spørsmålet brått dukka opp ved passering Snikkervekstaden på Vabakkjen.  Gangvegen var gullande rein og  grasbakken nedom  trafostasjonen var så strigla at ein kunne tru  frisør hadde vore på besøk? På staden vart det nett grove grøfter og lagt kablar  – og rydde- og reinskejobben som er gjort i etterkant står til  Mykje Godt pluss, i karakter.  Slik skal det gjerast, ja.