Byggenytt i Stord i sommar

Restauranten India Gate kan rigga til for uteservering ved Borggata. (Foto: Steinar Hystad)

Ho strekkjer seg over tre månader, lista over  søknader behandla på delegasjonsfullmakt  hjå regulering, byggesak og oppmåling ( RBO)i sommar. Per 17. august  hadde 375 delegasjonssaker fått si avgjerd.  Her er nokre av dei:

– Mellombels kontorrigg, Eldøyane
– Mellombels bruksløyve, bustadblokk med garasjeanlegg, Valevegen
– Ferdigattest, nybygg einebustad, Nysæterneset
– Vedtak  for skogsbilveg til Rossneset, Litlabø
– Løyve til tiltak, altan, Hjortåsen
– Rammeløyve, riving av stall, Knutsaåsen
– Løyve igangsetting for uteservering India Gate, Borggata
– Ferdigattest, nybygg, garasje, Langelandshaugen
– Riving veksthus med tilbygg samt planering, Hornelandsvegen
– Rehabilitering og flytting av VA-anlegg i Sæ,