Drog til Syden

Etter beiting og hekking i nord, trekkjer skvaldrande grågås til Syden for vinteropphald. (Foto: Steinar Hystad)

– Naturen er i rute, ein flokk grågås på ca 50 fuglar flaug i plog på veg sørover høgt over Stokksundet på Olsokk 29/7-23.

Denne meldinga har  Annar Westerheim i Selevik som avsendar, og me er  dermed nøydde til å innsjå at hausten så absolutt er kjømda.