Byggjenytt siste månad

Brannstasjonen på Vabakkjen skal oppgraderast. (Foto: Steinar Hystad)

Søknad nummer 244 2023, løyve til tilbygg inngangsparti ved Verftsvegen, var til behandling  hjå Eining for regulering, byggjesak og oppmåling (RBO) 15. mai. Og fekk ja til svar. Her ein del andre som fekk positiv tilbakemelding:

– Bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad, Fjellgardsvegen
– Mellombels bruksløyve bustadbrakker, Storhaugvegen (Leirvik AS)
– Løyve til tiltak, nybygg einebustad med garasje, Høylandsvegen
– Ferdigattest, tilbygg garasje og påbygg bustad, Åsaheio
– Rammeløyve industrihallar, Kjøtteinsvegen
– Bruksendring del av bustad til frisørsalong, Sætravikvegen
– Rammeløyve, riving, fasadeendring og nybygg brannstasjonen, Vabakkjen
– Samanføying av tomannsbustad til einebustad, Ø. Dalen
– Masseutskifting, anlegg for  VA og overvatn, Langeland
– Løyve til tiltak, mellombels revytelt, Leirvik Torg