Fargerikt i Borgartoget

(Foto: Steinar Hystad)

Borgartoget  gjennom   Leirvik mot Parken på ettermiddagen 17. mai er ei stor(d)arta og imponerande mønstring av kultur- o gmusikkliv i kommunen vår.  Ei fargerik mønstring, må det leggjast til , og nokre  lag og organiasjonar  hadde tydeleg lagt litt ekstra i deltakinga  denne gongen. Som gode døme viser me til troppen av dansarar  under fana frå Internasjonal Kulturklubb (IKK) og  gjengen frå IL trott som markerte  klubbstøtte med store supporterflagg.

Langs ruta mykje festkledde  stordabuar som fekk dei gode innslag med seg.  Den tradisjonen  bør ikkje rørast.

(Foto: Steinar Hystad)