Oppi her skal det berre tomflasker

Vanleg bos skal ikkje i desse containerane i aktivitetsparken Gropo. (Foto: tipsar)

I Gropo ved Kulturhuset er det sett ut to mindre spesialcontainerar, som eit godt alternativ for den og dei som vil kvitta seg med tomflakser. Veldig greitt, sidan panten tilfell Stord rulleklubb som driv aktivt  på banen der.  Trist då, å sjå at eine containeren er nytta som regulert bosdunk, – som det finst andre av i nærleiken.  Altså  berre flasker her, påpeikar tipsaren.