Då –  var gangvegen klar igjen

Nedst i bakken monterte Martin Tungland og Magnus Hidle, frå Landmark Maskin ny saksebom. (Foto: Steinar Hystad)

Dei som har venta på, igjen å kunna  gå snarvegen frå Bandadalen framom yrkesskulen og ned mot  fylkesvegen og Vikastemmo, har så absolutt venta på noko godt å trø på. 

Tysdag vart nye gangvegen erklært klar til bruk. 

Det som stod att då stordront.no var oppom på føremiddagen, var å montera  saksebommen som skal gje trygg nedfart til  fortauet langs  fylkesvegen.  Stien er monaleg utvida og overstrødd med mjuk og fin sand. 

Absolutt eit tiltak å føra inn i plussmargen.