Badekai på rek

Slikt flaut badekaien «laust» i vatnet søndag.(Foto: privat)

Vår observante lesar, som melde om  trong for vøla av kaiane i Skjephaugsvatnet forrige helg,  var på ny tur i området i denne søndagen og kan igjen meddela trasige observasjonar.  – No har  flytekaien i vatnet hamna på rakkadeisen, skriv han til  stordront. No.  Det nærmar seg enno meir badeseong  og frametter vil brukarar av kaiane setja stor pris på rehabilitering – og god fortøying.