Stopp i boringa

Bilete: Røyra som skal leggjast i tunnelen er no lagra ved Lundsseter Kraftstasjon. (Foto: Steinar Hystad)

Det er for tida stopp i boringa for ny reservevassleidning grunna utfordringa med fjell, går det fram av ei melding frå byggjeleiaren for prosjektet. Planen er å leggja nye røyr i tunnel frå demningen i Vaulane ned til kraftstasjonen på Lundsseter.