Høgre-lista

Høgre følgde i kveldinga onsdag 15. mars etter SV og vart med dette det andre partiet som kunngjorde si kandidatliste for det komande komunevalet. Dei er dermed godt innanfor fristen som er sett til fredag 31. mars klokka 12.00.

Valet skal haldast måndag 11. september, medan det vert høve til føreåtrøysting i rådhuset  frå  10. august  til 8. september.

Høgre har i inneverande periode sju av  35 plassar i  Stord kommunestyre. 

Ved valet 2019 vart fordelinga av «sete» elles, slik:  Ap 11, Frp 7, Raudt 1, SV 2, Sp 5, KrF 2, Venstre 1 og MDG 1.