Haga sine bøker på topp  i lydversjonar

37 bøker frå krigsåra er signert Arnfinn Haga (Foto: Privat)

– Jo, det var ei gild melding å få  på 87-års dagen. Ingen tvil om det, seier Arnfinn Haga.

10. februar fylte han år og same dagen kom melding om at boka «Raidet mot Stordø kisgruber» var komen ut som lydbok og hadde gått rett til topp-plassering  på  Storytel sine salslister. 

Haga er sagvågaren som flytta til Os og vart lærar og seinare i karrieren forfattar av 37  dokumentarbøker kring  einskildskjebnar og lokale hendingar under andre verdskrigen. Jamt over vart det ei bok for året til langt opp i pensjonsalderen. 

34 av bøkene utgjevne på  Cappelen Damm forlag kjem i nytt  opplag, no som lydbøker  som kan hentast ned frå «nettet»  med nokre tastetrykk.  Kjende skodespelarnamn står for innlesinga.  «Operasjon Ravnen» og «Måne over Øygarden» er mellom bøkene som alt er ute på verdsveven.  «Rapport frå Utpostene» og «Rongevær»  er i kjømda

– Kan me venta oss nye bøker, Haga?

– Nei, eg reknar jobben som gjort, no.