Til stell av friområde og badeplassar

Friluftsrådet ordnar med drift og vedlikehald av m.a. «vetlahuset» i Ådlandsvikjo. (Foto: Steinar Hystad)

I tråd med vedtak i Stord kommunestyre sitt budsjettvedtak i novembert i fjor, har Friluftsrådet Vest motteke informasjon om at 459. 420 kroner vil bli sendt til rådet sin driftskonto i år.

Tilskotet er «oppgjer» for jobben Friluftsrådet utfører med vedlikehald av friområde og offentlege badeplassar i Stord kommune. Ådlandsvikjo. Sponavikjo, Sætrevik, Nautøy, Hystadmarkjo.

– Me ser fram til eit fortsatt godt samarbeid  i 2023,  helsar fungerande rådmann Mariann J. Hilt og økonomisjef  Marianna Heggholm Aarskog.