Nytt på Leirvik terminal

Nye venteskur på Leirvik terminal (Foto: Steinar Hystad)

På vår vandring  ront på Stord  for stordront.no, merka me oss denne helga at  bussterminalen på Leirvik kai har fått splitter nye venteskur.  Positivt, sjølvsagt, men kanskje også eit varsel om at det vil dra noko meir ut  med gjennomføring av planar for ny kollektivterminal  på  Bandadalsplasset?