– Men elles er det godt jobba

Det er kvista og fjerna ein god del tre i Hamnegata, men det ligg noko att i bakken opp mot Sponavikfeltet  («Omabakkjen» ?). Kunne rette instans henta det som ligg att? Er ikkje nytta i veden og haugen med spon der den ligg no. Elles er det godt jobba👍, skriv tipsaren som har sendt stordront.no biletet til saka. .