Interessant «rett-fram-fenomen»

Her grå ein frå gangvegen og rett fram… (Foto: Steinar Hystad)

Eit meir enn godt synleg  sti-spor over den grøne plenen, viser at det naturlege for mange av oss:  – Er å unngå unødvendige svingar og heller gå rett fram. 

Eit nytt døme er å sjå på plenen nedfor transformatorstasjonen på Vabakkjen, der gangvegen frå Studalen/Bandadalen kjem i møte med fortauet langs  Fv 544. Det er tydeleg at dei som kjem ned gangvegen vel å gå rett fram på graset, i staden for å trø tre steg til venstre og følgja asfalten.  Ein ny snarveg, kanskje?