Tatt av vinden?

Nordaustleg vind med kraft i kasta, gav som eitt av resultata  at det minka på større greiner på dei elles kraftige furutrea ved Stord Ungdomsskule. Rett og slett tatt av vinden, som tipsaren la til som tekst under tilsendt bilete.

Skulle DU sjå noko interessant rundt deg i det nye året, er tips@stordront.no eit kvikt alternativ for spreiing av lokalnytt.

Velkomen.