Godt synleg i rosa lys

Fint ja. Så kvifor ikkje la det bli eit rosa skjer over Storddøra? (Foto: Tor Resser)

Styret i Kunstordninga for det offentlege rom i Stord kommune valte å utsetja saka om nytt lys på Storddøra, då spørsmålet var til drøfting på førre møtet. 

Innhenta tilbod viste seg å liggja i ganske høg prisklasse, og ein ville difor sjå det an eit bel. 

I mellomtida kan stordront.no, by på fotodøme på korleis det ein gong var opplyst i Onarheimsparken. Eit spesielt høve,  med rosa skjer over velkomsten til Leirvik by med godt synleg Storddør.